Statistikk - Makaita

Tilbake

Prosentfordeling premiegrader
Totalt:128
BIR:107.81%
BIM:1410.94%
Excellent:10178.91%CK70.3%
Very Good:2620.31%
Good:10.78%
Sufficient:00%
Kan Ikke Premieres:00%
Diskvalifisert:00%
Oppdretter statistikk
Antall oppdrettede hunder:20
Antall utstilte hunder:10


Utstilte hunder:
Makaita's Amahle Amelia of Shalita
Makaita's Amahle Ekira Of Shalita
Makaita's Amahle Lora Of Shalita
Makaita's Amahle Wadiwa Of Shalita
Makaita's Amelias Zira Chengetai
Makaita's Madzivo Shalitasbarnebarn
Makaita's Masimba Shalitasbarnebarn
Makaita's Tariro Shalitas barnebarn
Makaitia's Kudzai Chengetai By Lewis
Trukket pga brudd på karenstid
Gullhund plasseringer: - Plassering
Gullhund - 1
2018Makaita's Amahle Wadiwa Of Shalita
Gullhund - 2
2019Makaita's Amahle Wadiwa Of Shalita
Gullhund - 7
2017Makaita's Amahle Wadiwa Of Shalita
Gullhund plasseringer:
Gullhund - 11
Gullhund - 21
Gullhund - 71
Totalt antall plasseringer: 3
Makaita's Amahle Wadiwa Of Shalita
Makaita's Amahle Ekira Of Shalita
Makaita's Amahle Lora Of Shalita
Makaita's Amahle Amelia of Shalita
Makaita's Tariro Shalitas barnebarn
Makaita's Gaia Shalitas barnebarn
Makaita's Masimba Shalitasbarnebarn
Makaita's Kane Shalitas barnebarn
Makaita's Mambo Shalitas barnebarn
Makaita's Zhando Shalitas barnebarn
Makaita's Max Shalitas barnebarn
Makaita's Chami Shalitas barnebarn
Makaita's Shaka Shalitas barnebarn
Makaita's Madzivo Shalitasbarnebarn
Makaita's Amahle Jølle by Nasir
Makaita's Amahle Nikki of Shalita
Makaita's Amahle Kamali of Shalita
Trukket pga brudd på karenstid
Makaita's Amelias Zira Chengetai
Makaitia's Kudzai Chengetai By Lewis