2019 && $ar && $ar != 2020) print "MESTVINNENDE $kjonnstr $ar"; else if($ar > 2001 && $ar <= 2019) print "GULLHUNDLISTE $kjonnstr $ar"; else print "GULLHUNDLISTE $ar"; print "

"; /* if($ar == 2020 || $ar == 2021) { print ""; $db = connect(); mysql_set_charset("UTF8"); print "
Mestvinnende liste ble avlyst grunnet COVID-19
"; print "
"; print ""; print ""; print ""; print ""; print "
"; print "Oversikt Utstillingsresultater
"; print "
"; print "Terminliste $ar
"; print "
"; print "
"; */ //print $_SESSION['myusername']. " er innlogget som ". $_SESSION['group']; if($ar == 2020 || $ar == 2021) { $db = connect(); mysql_set_charset("UTF8"); $sql = "select utstillingsid from rr_utstilling where lagt_inn like '1' and nkkid like '$tiar%' or lagt_inn like '2' and nkkid like '$tiar%'"; $result = mysql_query($sql); $utregnet = mysql_num_rows($result); $sql = "select utstillingsid from rr_utstilling where nkkid like '$tiar%'"; $result = mysql_query($sql); $totalt = mysql_num_rows($result); $sql_avlyst = "select utstillingsid from rr_utstilling where lagt_inn like '3' and nkkid like '$tiar%'"; $result_avlyst = mysql_query($sql_avlyst); $utregnet_avlyst = mysql_num_rows($result_avlyst); $sql = "select utstillingsid from rr_utstilling where nkkid like '$tiar%'"; $prosent_gjennomfort = $utregnet / $totalt * 100; $prosent_avlyst = $utregnet_avlyst / $totalt * 100; print "
"; print ""; print "
"; print "$utregnet av $totalt ble gjennomført. " . number_format ( $prosent_gjennomfort, 2 ). "%
"; print "$utregnet_avlyst av $totalt utstillinger ble avlyst grunnet COVID-19. ". number_format ( $prosent_avlyst, 2 ). "%"; print "
"; } /* print "
Dette er hundene som er stilt ut i år:
"; $ant_tellende_utstillinger = 15; print "
"; //heading print ""; //print ""; print ""; print ""; print ""; //print ""; print ""; $ar = $_GET[ar]; $tiar = substr($ar, 2, 2); $utstillingsid = $_GET[uid]; if($ar == 2020) { $sql = "select rr_resultater.*, rr_hund.navn, rr_hund.reg_nr from rr_resultater, rr_hund where rr_resultater.utstilling_id like '20%' AND rr_resultater.hund_regnr LIKE rr_hund.reg_nr GROUP BY rr_hund.reg_nr ORDER BY rr_hund.navn ASC"; } if($ar == 2021) { $sql = "select rr_resultater.*, rr_hund.navn, rr_hund.reg_nr from rr_resultater, rr_hund where rr_resultater.utstilling_id like '21%' AND rr_resultater.hund_regnr LIKE rr_hund.reg_nr GROUP BY rr_hund.reg_nr ORDER BY rr_hund.navn ASC"; } $result = mysql_query($sql); $nummer = 1; while($gullhund=mysql_fetch_array($result)) { //pr hund //if($gullhund['SUM( top_6.poeng )'] != 0) //if($gullhund['SUM(rr_resultater.poeng)'] != 0) { $sql2 = "select poeng, utstilling_id from rr_resultater where hund_regnr = '$gullhund[reg_nr]' and utstilling_id like '$tiar%' order by poeng desc"; // $sql2 = "select poeng, utstilling_id from rr_resultater where hund_regnr = '$gullhund[hund_regnr]' and utstilling_id like '$tiar%' order by poeng desc"; $result2 = mysql_query($sql2); $poeng[] = 0; $uid[] = 0; $tot_poeng = 0; $ant_utstillinger = mysql_num_rows($result2); for($i = 0; $i<$ant_tellende_utstillinger; $i++) { $hund = mysql_fetch_array($result2); $poeng[$i] = $hund[0]; $uid[$i] = $hund[1]; $tot_poeng += $hund[poeng]; } $antall_utstillinger = count('SUM(rr_resultater.poeng'); print ""; //print ""; print ""; print ""; print ""; //print ""; print ""; $nummer++; } } print "
PlasseringHundens navnUtstillingerPoeng per utstillingPoeng
"; //if($nummer<=10) //print "$nummer"; //print ""; print ""; print "$gullhund[navn]"; print ""; print "$ant_utstillinger"; for($i = 0; $i<$ant_tellende_utstillinger; $i++) { if($poeng[$i]) { if($i != 0) print "+"; print"$poeng[$i]"; // print"$poeng[$i]"; } } print "$tot_poeng
"; }*/ //else { print ""; $db = connect(); mysql_set_charset("UTF8"); print "
"; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print "
"; print "Oversikt Utstillingsresultater"; print ""; print "Terminliste $ar
"; print "
"; if($side_kjonn == "Hannhund") print "Tispeliste $ar
"; else if ($side_kjonn == "Tispe") print "Hannhundliste $ar
"; print "
"; print "
"; $sql = "select utstillingsid from rr_utstilling where lagt_inn like '1' and nkkid like '$tiar%' or lagt_inn like '2' and nkkid like '$tiar%'"; $result = mysql_query($sql); $utregnet = mysql_num_rows($result); $sql = "select utstillingsid from rr_utstilling where nkkid like '$tiar%'"; $result = mysql_query($sql); $totalt = mysql_num_rows($result); print "
"; print ""; print "
"; print "$utregnet av $totalt utstillinger er beregnet."; print "

"; $kjonn = $_GET[kjonn]; $ar = $_GET[ar]; $tiar = substr($ar, 2, 2); $side_kjonn = $kjonn; if ($side_kjonn == "Tispe") { $kjonnstr = strtoupper ($side_kjonn); $kjonnstr = $kjonnstr.'R'; } else { $kjonnstr = strtoupper ($side_kjonn); $kjonnstr = $kjonnstr.'ER'; } print "
"; $ant_tellende_utstillinger = 6; print "
"; //heading print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; $ar = $_GET[ar]; $tiar = substr($ar, 2, 2); $utstillingsid = $_GET[uid]; if($kjonn == 'Tispe' || $kjonn == 'Hannhund') { $sql = "SELECT hund_regnr, poeng , rr_hund.kjonn, rr_hund.reg_nr, rr_hund.navn, SUM( top_6.poeng ) FROM ( SELECT c . * , d.ranknum FROM (select * from rr_resultater where utstilling_id like '$tiar%') AS c INNER JOIN ( SELECT a.id, COUNT( * ) AS ranknum FROM rr_resultater AS a INNER JOIN (select * from rr_resultater where utstilling_id like '$tiar%') AS b ON ( a.hund_regnr = b.hund_regnr ) AND ( a.poeng <= b.poeng ) GROUP BY a.id HAVING COUNT( * ) <= $ant_tellende_utstillinger ) AS d ON ( c.id = d.id ) ORDER BY c.hund_regnr, d.ranknum ) AS top_6, rr_hund WHERE top_6.hund_regnr = rr_hund.reg_nr AND rr_hund.kjonn = '$kjonn' GROUP BY top_6.hund_regnr ORDER BY SUM( top_6.poeng ) DESC"; } if($kjonn == 'samlet') { $sql = "SELECT hund_regnr, poeng , rr_hund.kjonn, rr_hund.reg_nr, rr_hund.navn, SUM( top_6.poeng ) FROM ( SELECT c . * , d.ranknum FROM (select * from rr_resultater where utstilling_id like '$tiar%') AS c INNER JOIN ( SELECT a.id, COUNT( * ) AS ranknum FROM rr_resultater AS a INNER JOIN (select * from rr_resultater where utstilling_id like '$tiar%') AS b ON ( a.hund_regnr = b.hund_regnr ) AND ( a.poeng <= b.poeng ) GROUP BY a.id HAVING COUNT( * ) <= $ant_tellende_utstillinger ) AS d ON ( c.id = d.id ) ORDER BY c.hund_regnr, d.ranknum ) AS top_6, rr_hund WHERE top_6.hund_regnr = rr_hund.reg_nr GROUP BY top_6.hund_regnr ORDER BY SUM( top_6.poeng ) DESC"; } /* $sql = "select rr_resultater.hund_regnr, SUM(rr_resultater.poeng), rr_hund.kjonn, rr_hund.navn FROM rr_resultater, rr_hund where rr_resultater.utstilling_id like '$tiar%' and rr_resultater.hund_regnr = rr_hund.reg_nr and rr_hund.kjonn = '$kjonn' group by hund_regnr order by sum(poeng) desc";*/ $result = mysql_query($sql); $nummer = 1; while($gullhund=mysql_fetch_array($result)) { //pr hund //if($gullhund['SUM( top_6.poeng )'] != 0) //if($gullhund['SUM(rr_resultater.poeng)'] != 0) { $sql2 = "select poeng, utstilling_id from rr_resultater where hund_regnr = '$gullhund[reg_nr]' and utstilling_id like '$tiar%' order by poeng desc"; // $sql2 = "select poeng, utstilling_id from rr_resultater where hund_regnr = '$gullhund[hund_regnr]' and utstilling_id like '$tiar%' order by poeng desc"; $result2 = mysql_query($sql2); $poeng[] = 0; $uid[] = 0; $tot_poeng = 0; $ant_utstillinger = mysql_num_rows($result2); for($i = 0; $i<$ant_tellende_utstillinger; $i++) { $hund = mysql_fetch_array($result2); $poeng[$i] = $hund[0]; $uid[$i] = $hund[1]; $tot_poeng += $hund[poeng]; } $antall_utstillinger = count('SUM(rr_resultater.poeng'); print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; $nummer++; } } print "
PlasseringHundens navnUtstillingerPoeng per utstillingPoeng
"; //if($nummer<=10) print "$nummer"; print ""; print ""; print "$gullhund[navn]"; print ""; print "$ant_utstillinger"; for($i = 0; $i<$ant_tellende_utstillinger; $i++) { if($poeng[$i]) { if($i != 0) print "+"; if($_SESSION['group'] == 'user') { print"$poeng[$i]"; } else { print"$poeng[$i]"; } // print"$poeng[$i]"; } } print "$tot_poeng
"; } mysql_close($db); } else { print "
Du er ikke innlogget: Logg inn!"; } ?>